Taal

Bij een taalstoornis heeft iemand moeite met het omzetten van zijn gedachten in woorden, zinnen en een verhaal. Er kunnen ook problemen zijn met het begrijpen van gesproken en geschreven taal. Taalproblemen kunnen bijvoorbeeld optreden t.g.v neurologische problematiek als spierziekte, dementie, afasie. Daarnaast kan er sprake zijn van een taalachterstand ten gevolge van een algemene ontwikkelingsachterstand.

Taalproblemen kunnen voorkomen bij zowel kinderen als volwassenen. De taalproblemen uiten zich in problemen met taalbegrip, zinsbouw/grammatica, woordenschat en/of taalgebruik.

Voorbeelden:

  • Kinderen en volwassenen met meertaligheid
  • Autisme
  • Kinderen en volwassenen met een hersenbeschadiging
  • Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking
  • Afasie
  • Dyslexie

 

© Logopedie Doelgericht - Hilversum
websdesign: Scriptus-Design