Logopedie en Tandheelkunde

Veel mensen zijn niet bekend met de directe link tussen logopedie en tandheelkunde en het onderling versterkende effect van deze disciplines. Een logopedist kan afwijkende mondgewoonten afleren en goede mondgewoonten aanleren met behulp van oromyofunctionele therapie. Door middel van deze therapie nemen de tanden de stand aan die ze zouden hebben als er geen afwijkend mondgedrag zou zijn. Het is belangrijk dat een patiënt hiervoor tijdig wordt doorverwezen.

Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een therapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond (ontstaan door afwijkende mondgewoonten). De afwijkende mondgewoonten kunnen leiden tot afwijkende kaak-en/of gebitsstanden en een afwijkende spraak. Het doel van OMFT is het weer in evenwicht brengen van alle mondspieren door middel van oefeningen, zodat vorm en functie van kaken en tanden/kiezen weer hersteld kunnen worden.

Uit onderzoek is gebleken dat OMFT in sommige gevallen de noodzaak van orthodontische behandeling vermindert. Tevens kan OMFT bijdragen aan een stabielere eindsituatie na orthodontische behandeling.

Wat zijn afwijkende mondgewoonten? 

 • duim-, speen- of vingerzuigen
 • open mondgedrag
 • mondademen
 • speekselverlies (speekselverlies wordt als normaal beschouwd bij kinderen tot 18 maanden)
 • een slappe mondmotoriek
 • foutieve lipgewoonten, zoals liplikken of likzuigen
 • afwijkend slikken
 • afwijkend kauwen  

Wat zijn de gevolgen? 

 • afwijkende tand en/of kaakstand
 • afwijkende kaakvorm
 • verminderde spierkracht in en rond de mond
 • afwijkende articulatie (bijvoorbeeld slissen)
 • verhoogde kans op oorproblemen

© Logopedie Doelgericht - Hilversum
websdesign: Scriptus-Design