Autisme

Kinderen of volwassenen met autisme hebben bijna altijd problemen in de communicatie. Het gaat met name om problemen in de spraakontwikkeling, de taalontwikkeling, communicatieve voorwaarde en het taalgebruik (de pragmatiek). Het doel van de logopedische begeleiding is de communicatieve mogelijkheden zoveel mogelijk tot ontwikkeling brengen. Dit geldt voor zowel de verbale als de non-verbale communicatie. Om dit doel te bereiken, wordt er zoveel mogelijk volgens de principes van ‘Totale Communicatie’ gewerkt. Dit betekent dat auditief aangeboden informatie zoveel mogelijk wordt ondersteund met visuele middelen, zodat steeds zichtbaar is wat er bedoeld wordt. Visuele middelen zijn bijvoorbeeld concreet materiaal, foto’s, pictogrammen en ondersteunende gebaren.

Deze tekening is gemaakt door een jongen van 7 jaar met PDD-NOS, een vorm van autisme. Hij heeft heel mooi gevisualiseerd wat autisme is en hoe het voelt..

    © Logopedie Doelgericht - Hilversum
    websdesign: Scriptus-Design