Gehoor

Communiceren en spreken is moeilijk als je niet goed hoort. Problemen met spreken kunnen ontstaan, doordat men het eigen geluid en dat van anderen slecht hoort. Het aanleren van nieuwe woorden verloopt daardoor moeilijk en ook het maken van zinnen en intonatie daarbij, leveren problemen op. Hoorproblemen kunnen vanaf de geboorte aanwezig zijn of kunnen later optreden, bijvoorbeeld ten gevolge van veelvuldige middenoorontsteking, bij ouderdom of door lawaaibeschadiging. De logopedist begeleidt cliënten met gehoorproblemen (cochleaire implantaat, slechthorendheid) met spraakafzien, liplezen en gebarentaal.

© Logopedie Doelgericht - Hilversum
websdesign: Scriptus-Design