Communicatie

Communicatie is meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunende communicatiesystemen. Wanneer nodig (bij ernstige spraak/taalproblemen) kan de logopedist u helpen een geschikt communicatiemiddel te zoeken. Dit kan een gebaren –of tekensysteem zijn of een elektronisch communicatiehulpmiddel. De logopedist traint u hoe u hiermee om moet leren gaan. Uw omgeving wordt hierbij ook geïnstrueerd.

© Logopedie Doelgericht - Hilversum
websdesign: Scriptus-Design