Afwijkende mondgewoonten

Onder afwijkende mondgewoonten wordt verstaan:

  • duim-, speen- of vingerzuigen 
  • open mondgedrag
  • mondademen
  • speekselverlies (speekselverlies wordt als normaal beschouwd bij kinderen tot 18 maanden)
  • een slappe mondmotoriek
  • foutieve lipgewoonten, zoals liplikken of likzuigen 
  • afwijkend slikken
  • afwijkend kauwen

Er bestaat een verband tussen afwijkende mondgewoonten en articulatie. Wanneer er bijvoorbeeld een slappe mondmotoriek aanwezig is, is er vaak ook sprake van slissen of lispelen. Bij slissen en lispelen komt bij het uitspreken van bepaalde klanken de tong tussen de tanden of kiezen. Dit komt het meest voor bij de uitspraak van de medeklinkers /t/ /d/ /l/ /n/ /s/ en /z/. 
Er is een verband tussen afwijkende mondgewoonten en de gebitsstand. Een afwijkende gebitsstand kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een combinatie van duimzuigen en afwijkend slikken. Hierover kunt u meer lezen onder het kopje Logopedie en Tandheelkunde.

© Logopedie Doelgericht - Hilversum
websdesign: Scriptus-Design