Adem

Ademproblemen komen vaak voor in combinatie met stemproblemen. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van hyperventilatie, CARA. De logopedist geeft u een adem/stemtraining waardoor u de stem weer beter gaat leren gebruiken tijdens spreken en/of zingen. Vaak worden ook preventieve behandelingen gegeven, voor de adem- en stemgeving, aan toekomstige beroepssprekers (voorbeeld Pabo-studenten).

© Logopedie Doelgericht - Hilversum
websdesign: Scriptus-Design